Charakterystyka magazynów Domar - EURODOME

 • Magazyny te są przystosowane do przechowywania ogromnych ilości materiałów luzem - zwłaszcza agresywnych korozyjnie i higroskopijnych - co wynika z zastosowania materiałów specjalnie wyselekcjonowanych pod względem odporności na korozje.

 • Obiekty o kształcie kopuły o średnicy 10 - 50 m lub baryłkowym o szerokości 12,5 do 45 m i dowolnej długości,

 • Istotą konstrukcji jest drewniany - wykonany z prefabrykowanych paneli - dach w kształcie kopuły, który jest posadowiony na żelbetowej ścianie oporowej w kształcie pierścienia. Zastosowana technologia oraz zestaw specjalistycznych urządzeń zapewniają nadzwyczaj szybki montaż budynku

 • Panele dachowe wykonane są ze specjalnie selekcjonowanej sklejki wodoodpornej wzmacnianej drewnianymi wręgami,
  Posadowienie magazynu na asfaltowym podłożu dla kategorii ruchu KR-2 jako obiekt bezfundamentowy,

 • Zamknięcie składowanych materiałów wewnątrz budynku eliminuje problem przedostania się składowanych materiałów do gruntu, bądź tez ich przemieszczania przez wiatr,

 • Zbliżony do stożka kształt dachu wraz z systemem otworów wentylacyjnych zapewniają samoczynną, intensywna wentylację i ciągłe utrzymanie magazynowanego materiału w stanie suchym i sypkim,

 • Ze względu na zastosowane materiały dachowe (drewno) oraz występowanie efektu kominowego zjawisko kondensacji pary wodnej jest wyeliminowane,

 • Wysoka bryła budynku i wielka brama wjazdowa pozwalają na wjazd, rozładunek i załadunek wewnątrz obiektu, największych dopuszczonych do ruchu wielkotonażowych ciężarówek, jak również w przypadku obiektów przejezdnych zestawów z przyczepami wysypującymi na boki,

 • Zastosowana konstrukcja i technologia budowy obiektów DOMAR-EURODOME zostały zweryfikowane przy użyciu nowoczesnych systemów obliczeniowych z wykorzystaniem analizy elementów skończonych MES oraz praktycznie - będąc poddanym wieloletniemu oddziaływaniu znacznych ilości śniegu oraz huraganowym wiatrom o prędkości dochodzącej do 190 km/godz. Pokrycie dachówkami bitumicznymi na podłożu z papy izolacyjnej zapewnia długoletnią bezobsługową eksploatację.

 • c