OUD S61 "Raczki"

Magazyn soli P-18x35

Długość/Szerokość: 34,8/25,46m

Wysokość: 13,37m

Kubatura: 5337m3

Dwie bramy wjazdowe o wysokości 8,4m i szerokości 5,6m

Pojemność: 2600-2900T soli

Zewnętrzne oraz wewnętrzne pomieszczenia na wytwornice NaCl i CaCl2

Rozpoczęcie budowy: .07.2014r.

Zakończenie budowy: 31.08.2014r.

Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku